Reiniging

Schoon van buiten en van binnen. Een vieze en stinkende afvalbak of container past niet in een schoon straatbeeld. Daarom hebben wij speciale reinigingssystemen ontwikkeld, waarmee uw afvalinzamelsystemen weer brandschoon worden. Onze reinigingssystemen zijn geschikt voor alle gangbare ondergrondse en bovengrondse systemen. Voor afwijkende producten bedenken wij voor u graag een oplossing op maat.

Multifunctionele waswagens
De waswagens van WTL zijn zo ingericht dat wij alle reinigingswerkzaamheden in één gang kunnen realiseren: het verwijderen van eventueel aanwezig residuafval in de container en het reinigen van het gehele afvalinzamelsysteem, inclusief graffiti verwijdering. Hierdoor zijn wij in staat efficiënt en kostenbesparend te opereren en veroorzaken wij minder hinder voor verkeer en bewoners. Bovendien komt de reductie van de benodigde transportbewegingen ten goede aan het milieu.

Milieueisen
Onze voertuigen voldoen geheel aan de geldende milieueisen. Afvalwater wordt opgevangen in de aanwezige tanks. De omgeving wordt minimaal gehinderd door onze werkzaamheden en er zal geen vervuiling van de omgeving optreden. De toegepaste reiniging- en smeermiddelen zijn niet agressief, niet giftig en biologisch afbreekbaar (gevarenklasse-vrij).

Geldende wettelijke regelingen en normen die WTL Europe BV hanteert bij de uitvoering van de werkzaamheden:
Machine Richtlijn 2006/42/EG
Richtlijn Arbeidsmiddelen
ISO9001:2008 en VCA**
Richtlijn CROW Werk in uitvoering 96b
NEN 13071
Onze wagens voldoen aan de eisen zoals die gesteld worden qua signaalverlichting (zwaailampen en flitslichten) en voldoen tenminste aan uitlaatgasnorm Euro 5

Bekijk ook onze Reiniging en onderhoud ondergrondse containers en afvalsystemen