Kenniscentrum

Door de jarenlange ervaring in productie, reparatie, reiniging en plaatsing van ondergrondse, semi-ondergrondse en andere container en afvalsystemen heeft WTL Europe een schat aan kennis, documentatie en gegevens over plaatsingscriteria, eisen, normen, maten, wet- en regelgeving enzovoorts.

Factsheets
WTL Europe brengt met enige regelmaat factsheets uit die ze hier voor haar opdrachtgevers beschikbaar maakt.

Factsheet onderhoudsinterval ondergrondse containers Met het periodiek  inspecteren en keuren van de containers wordt de veiligheid van de systemen gewaarborgd en met goed preventief onderhoud wordt de technische levensduur van het afvalsysteem verlengd.

Testen ondergrondse container volgens NEN1307 Een pdf bestand met afbeeldingen van testen en hoe ze worden uitgevoerd volgens de NEN norm. In de NEN norm is vastgelegd aan welke eisen ondergrondse containers moeten voldoen.

Locatiecriteria plaatsen ondergrondse afvalcontainers Bij het kiezen van een goede locatie voor een afvalinzamelpunt zijn veel zaken van belang. In deze factsheet heeft WTL Europe de belangrijkste voor u verzameld waardoor dit document als eerste handleiding kan dienen bij het selecteren van locaties.

Reiniging en onderhoud ondergrondse containers en afvalsystemen Het reinigen van afvalsystemen is een vak apart en is essentieel voor het goed functioneren van bijvoorbeeld een ondergrondse container. Ook voorkomt goede reiniging overlast voor omwonenden. WTL Europe beschikt over de kennis en het materieel.